SK Professional je investično-konzultačná spoločnosť ponúkajúca svoje služby pre malých a stredných investorov. Ponúkame široké spektrum služieb spojených s celým investičným procesom. V rámci našich aktivít sa zameriavame na poskytovanie právnych služieb vrátane založenia obchodných spoločností, vyhľadávanie pozemkov a lokalít pre Vaše podnikateľské zámery, nábor zamestnancov, účtovníctvo a vyhľadávanie potencionálnych obchodných partnerov v zahraničí.Taktiež zabezpečíme všetky úkony súvisiace s administratívnou a organizačnou činnosťou spoločnosti. Efektivita, kvalita a individuálny prístup charakterizujú spôsob našej práce.  Preto každému klientovi je pridelený projektový manažér, ktorý je vždy plne k dispozícii.