V rámci právneho poradenstva poskytovaného vysokokvalifikovanými odborníkmi v mene našej spoločnosti ponúkame nasledovné služby:

  • založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
  • založenie akciovej spoločnosti
  • vypracovanie pracovných zmlúv
  • vypracovanie manažérskych zmlúv
  • vypracovanie zmlúv o obchodnom alebo mandátnom zastúpení
  • návrhy a posudzovanie nájomných zmlúv
  • stanoviská
  • poradenstvo vo všetkých právnych oblastiach týkajúcich sa Vášho podnikania