Pre to najlepšie vykročenie a správne smerovanie Vašich podnikateľských aktivít v srdci Európy Vám ponúkame rozsiahlu škálu doplnkových služieb, ktoré budú základným kameňom Vášho úspechu…

  • úvodná reklamná kampaň (príprava, zabezpečenie, výber vhodných prostriedkov PR, publikácie a reklamné materiály)
  • technické a logistické zabezpečenie
  • prekladateľské a tlmočnícke služby
  • komplexná organizácia Vašej návštevy a pobytu na Slovensku (doprava, ubytovanie, prehliadky vytipovaných objektov, zapožičanie automobilu, kultúrny program,…)
  • vyhľadanie vhodných ubytovacích priestorov pre Vás a Vašich spolupracovníkov, resp. rodinných príslušníkov